Ve mlýně proběhlo první úspěšné testování programů pod vedením drážďanského ekostřediska

V říjnu 2018 začala tzv. druhá fáze našeho přeshraničního projektu Ad Fontes a tomíci spolu se svými saskými partnery mohli začít konečně převádět roční přípravnou práci do reality. V říjnou jsme tak v Oparenském mlýně postupně uvítali první čtyři skupiny na testování programů ekologické výchovy.

V tomto článku bychom rádi zhodnotili průběh programů, které v rámci projektu připravil saský partner Umweltzentrum Dresden.   

O prvním říjnovém víkendu se ve mlýně sešla smíšená česko-saská skupina, jejíž podstatnou část tvořily maminky s dětmi, při programu Proměny/Verwandlungen pod vedením lektorky výtvarnice Birgit Pätzold. Náplň programu tvořila výroba loutek a hraní s nimi. Účastníci se naučili, jak si vyrobit  papírovou hmotu a z ní vymodelovat hlavu loutky se všemi detaily, barvili a malovali obličeje, šili oblečky a přitom si užívali příjemné atmosféry mlýnské světnice v prvním záchvěvu zimy. Někomu vyšel skřítek, jinému vysněná princezna. Někdo se zpočátku ostýchal, ale pak se přeci připojil, jiný zas držel poprvé v ruce jehlu, ale všichni nakonec prožili radost z procesu tvoření a toho, co krásného lze udělat vlastníma rukama.  Mezi dílnami zbylo dost času i na vzájemné poznávání a procházku po okolí. Společně strávený víkend přítomné obohatil nejen nevšední kreativní činností, ale i příjemným a nenuceným setkáním se sousedy z druhé strany hranice.

Druhá smíšená skupina dětí z české základní školy a saského střediska volného času měla štěstí na krásné počasí, a to se hodilo, protože téma programu opět pod taktovkou drážďanského ekostřediska se točilo kolem vody. Skupina si nakonec vybrala z pěti nabízených možností (např. voda jako živel, určování kvality vody, tekoucí voda) výtvarné téma. Účastníci se naučili míchat barvy z přírodních pigmentů, zkoušeli si jejich nevšední vlastnosti, vytvářeli různé odstíny a všelijak s barvami experimentovali. Nakonec za vyprávění příběhů o vodě malovali obrazy inspirované nejen vodou a okolní přírodou. Tvořit mohly děti venku na plném slunci, a když se potřebovaly trochu protáhnout, došlo i na zkoumání potoka a života v něm. Samozřejmě si děti také vyzkoušely sílu a vlastnosti vody na věhlasných mlýnských vodních hrátkách. Obě skupiny z obou stran hranice odjížděly z programu spokojené, program se líbil a splnil očekávání účastníků.

Helena Podroužková

koordinátorka CZE modulů