Ve mlýně proběhlo první úspěšné testování programů pod vedením drážďanského ekostřediska

V říjnu 2018 začala tzv. druhá fáze našeho přeshraničního projektu Ad Fontes a tomíci spolu se svými saskými partnery mohli začít konečně převádět roční přípravnou práci do reality. V říjnou jsme tak v Oparenském mlýně postupně uvítali první čtyři skupiny na testování programů ekologické výchovy.

V tomto článku bychom rádi zhodnotili průběh programů, které v rámci projektu připravil saský partner Umweltzentrum Dresden.    Číst →

V Oparenském mlýně se buduje staronová sušárna

Šikovné ruce Hopa, Youryho a Petra ze Zlatých šípů obnovují další kousek historického dědictví v Oparně.

Do podzimu postaví na základech původní sušárny ovoce, kterou vybudovali němečtí obyvatelé mlýna někdy před dvě stě lety, sušárnu novou. Naše oddíly i návštěvníci si tak budou moci vyzkoušet, pokud se zúčastní připravovaných ekoprogramů, jak se suší ovocíčko ve velkém – a jaké to je, když se ďobají křížaly ze švestek či jablek vlastnoručně připravené, ne koupené v supermarketu.

Číst →

Projekt AD FONTES

V rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A mezi spolkovou zemí Sasko a Českou republikou pro roky 2014-2020 s podtitulem „Hallo Nachbar. Ahoj sousede“ byl ve vzájemné spolupráci Asociace turistických oddílů mládeže ČR (Asociace TOM nebo zkráceně ATOM), spolkem Umweltzentrum Dresden e.V., DOMINO Soziale Projekte e. V. a naším spolkem vytvořen společný projekt s názvem „AD FONTES“.
Po jeho schválení Saskou rozvojovou bankou – Dotační bankou 19. dubna 2017 započaly intenzivní práce na realizaci projektu. Během několika projektových setkání v Opárně a v Annaberg-Buchholz byly společně prodiskutovány a řešeny příslušné úkoly, kromě toho jsme v čilém kontaktu díky prostředkům elektronické komunikace.
Na tomto projektu budeme spolupracovat až do roku 2021 a přispějeme jím ke sblížení obyvatel obou sousedních zemí.

Číst →

AD FONTES – K pramenům v Umweltzentrum Drážďany

AD FONTES je česko-německý projekt realizovaný v rámci programu Interreg V A „Ahoj sousede – Hallo Nachbar“, který je financován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Partnery projektu jsou Asociace TOM ČR, zastoupená Opárenským mlýnem, spolky Erzgebirgsverein z Annabergu-Buchholze, DOMINO Soziale Projekte ze Žitavy a Umweltzentrum Drážďany. Projekt je realizován v období od října 2017 do září 2020.

Číst →

A je to tady! Projekt AD FONTES začíná!

Od října 2017 do konce září 2020 dokážeme za finanční podpory Saské rozvojové banky, Centra pro regionální rozvoj a v kooperaci tří německých partnerů vytvořit pestrou nabídku environmentálních vzdělávacích programů (EVVO) v Oparenském mlýně – středisku environmentální výchovy. Vlastní vzdělávací kurzy vytvoří ve spolupráci s Asociací TOM také saští partneři projektu Erzgebirgsverein e.V., Umweltzentrum Dresden a Soziale Projekte Zittau e.V.

Číst →