A je to tady! Projekt AD FONTES začíná!

Od října 2017 do konce září 2020 dokážeme za finanční podpory Saské rozvojové banky, Centra pro regionální rozvoj a v kooperaci tří německých partnerů vytvořit pestrou nabídku environmentálních vzdělávacích programů (EVVO) v Oparenském mlýně – středisku environmentální výchovy. Vlastní vzdělávací kurzy vytvoří ve spolupráci s Asociací TOM také saští partneři projektu Erzgebirgsverein e.V., Umweltzentrum Dresden a Soziale Projekte Zittau e.V.

Těšit se tak můžete na zajímavosti ze způsobu života našich předků, na využívání tehdejších surovin a materiálů nebo si zkusíte vlastníma rukama zajistit obživu bez moderních vymožeností, jak to dělali lidé v dřívějších dobách. Návštěvníci mlýna si budou moci vyzkoušet také mlynářské řemeslo a různé rukodělné dílny, naučí se poznávat faunu a floru v okolí mlýna či se zdokonalí například ve znalostech o lese
a vodě.

Němečtí partneři zase např. připraví masky na tradiční masopust a na německé straně Krušných hor nás seznámí s historií a přírodním prostředím svého regionu.

 Výše zmíněné aktivity si budou moci účastníci různých věkových skupin (hlavně ale děti a mládež ve věku 6 – 26 let) vyzkoušet na vlastní kůži od října 2018.

 Věříme, že o nabízené kurzy bude velký zájem a účastníci projektu budou z mlýna, respektive Krušných hor odjíždět spokojeni a vzděláni.

Lukáš Hušek,

vedoucí manažer projektu